Bewindvoering

Bewindvoering

Kunt u moeilijk overweg met uw eigen financiën of heeft u schulden? Heeft u geen overzicht meer wat er betaald moet worden en wat er binnenkomt? Wij helpen u graag verder om het overzicht weer te vormen en alles op een rij te zetten.

Wij als bewindvoerders zullen tijdens de bewindvoering het heft in handen nemen. Vanaf dat moment zullen wij uw inkomsten en uitgaven beheren en kijken hoe wij u het beste kunnen helpen. Zo zorgen we er onder andere voor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken en dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner of stabiel wordt.

Werkzaamheden

Wij als bewindvoerder zullen uw inkomsten beheren, beter gezegd uw financiële huishouding overnemen en regelen, maar hoe doen wij dat? De standaard werkzaamheden zijn onder andere als volgt:

 • zorgt en controleert of u uw inkomsten ontvangt
 • vraagt Toeslagen aan die u misschien nog niet ontvangt (Bijzondere Bijstand, uitkeringen, toeslagen Belastingdienst en eventuele Fondsen)
 • bekijkt of er kwijtscheldingen mogelijk zijn
 • betaalt de vaste lasten en het leefgeld
 • zorgt voor onderhoud van de goederen
 • voert de (financiële) administratie van inkomsten en uitgaven
 • verricht de jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
 • beheert de verzekeringen (opzeggen, afsluiten en financieel beoordelen)
 • het treffen van regelingen bij niet problematische schulden
 • contacten en samenwerken met derden
 • het begeleiden van een aanvraag schuldhulpverlening
 • het informeren van de WSNP bewindvoerder (indien van toepassing) en de schuldhulpverlening
 • de behandeling van uw post
 • de contacten onderhouden met uw verwijzer, familie of ander aanspreekpunt
 • declareren bij (zorg)verzekering(en)
 • telefonisch spreekuur

Natuurlijk zijn er ook werkzaamheden die niet “standaard” zijn, deze zijn onder andere als volgt:

 • zorgt voor beleggingen van het vermogen op een zo’n veilig mogelijke manier
 • zorgt voor aantekeningen van bewind in het kadaster bij onroerende zaken
 • zorgt voor het afsluiten van contracten
 • zorgt voor werkzaamheden bij een nalatenschap
 • zorgt voor werkzaamheden bij een verhuizing of ontruiming
 • zorgt voor aangifte bij de Belastingdienst bij vermogen (box 2 en 3)
 • hulp bij schenkingen en of het aannemen daarvan
 • zorgt voor de werkzaamheden bij een verkoop van onroerende goederen
 • meegaan naar een WSNP-zitting
 • problematische schuldsanering
 • procederen als gemachtigde

Werkwijze

Kunt u moeilijk overweg met uw eigen financiën of heeft u schulden? Heeft u geen overzicht meer wat er betaald moet worden en wat er binnenkomt? Wij helpen u graag verder om het overzicht weer te krijgen en alles op een rij te zetten.

Wij als bewindvoerders zullen tijdens de bewindvoering het heft in handen nemen. Vanaf dat moment zullen wij uw inkomsten en uitgaven beheren en kijken hoe wij u het beste kunnen helpen. Zo zorgen we er onder andere voor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken en dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner of stabiel wordt.

Tarieven

Onderstaand treft u informatie over de tarieven die wij hanteren. De tarieven zijn wettelijk vastgesteld en is voor alle bewindvoerders gelijk.

Indien uw inkomen maximaal 110% van het Bijstandsniveau is, vergoedt de gemeente waarin u woont mogelijk de kosten voor uw bewindvoering. Deze Bijzondere Bijstand vragen wij voor u aan, waarna de Bijzondere Bijstand de kosten voor een intakegesprek en de maandelijkse vergoeding voor u voldoet. Verder zal bij een aanvraag voor bewindvoering bij de rechtbank, griffiekosten in rekening worden gebracht. Ook deze kosten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding (achteraf) vanuit de Bijzondere Bijstand.

Voor een overzicht van de door de overheid wettelijk vastgestelde tarieven voor bewindvoering verwijs ik u naar de website van De Rechtpraak.